Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν - Αποτελέσματα για Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018Σέντρα γηπεδούχος ομάδα - φιλοξενούμενηςΣυμβουλήΑποτελέσματα
03-18 01:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 03:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 1)
03-18 03:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 1 (HT: 1 - 0)
03-18 08:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 3 (HT: 0 - 0)
03-18 12:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 3 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 12:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 13:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 13:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 3 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 13:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 1 - 0)
03-18 14:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 6 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 14:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 14:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 3 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 14:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 14:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 4 - 3 (HT: 0 - 0)
03-18 14:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 3 (HT: 0 - 0)
03-18 14:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 5 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 14:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 14:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 4 (HT: 0 - 0)
03-18 14:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 3 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 14:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 4 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 5 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 0 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 15:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 0 - 6 (HT: 0 - 0)
03-18 15:30 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 0 (HT: 1 - 0)
03-18 16:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 3 (HT: 0 - 0)
03-18 16:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 16:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 0 (HT: 0 - 0)
03-18 16:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 4 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 16:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 5 - 3 (HT: 0 - 0)
03-18 16:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 3 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 16:15 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 4 (HT: 0 - 0)
03-18 16:15 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 6 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 17:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 2 (HT: 0 - 0)
03-18 17:15 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 0 - 6 (HT: 0 - 3)
03-18 18:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 18:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 4 (HT: 0 - 0)
03-18 18:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 0 (HT: 2 - 0)
03-18 18:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 1 - 1 (HT: 1 - 0)
03-18 19:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 0 - 3 (HT: 0 - 0)
03-18 19:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 6 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 19:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 4 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 20:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 0 - 2 (HT: 0 - 1)
03-18 20:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 0 (HT: 0 - 0)
03-18 20:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 2 - 1 (HT: 0 - 0)
03-18 22:00 σκοράρουν και οι δύο ομάδες 4 - 0 (HT: 4 - 0)